کانال تلگرام هایپرتمپ

بلوط


نام علمی:Quercus  spp  

   


مشخصات:

درختی بزرگ یا درختچه ای با برگهای خزان کننده یا همیشه سبز، دندانه دار، لوب دار یا کامل. نوع ایرانی آن حداکثر به ارتفاع 10 متر می رسد، با پوست خاکستری، شیار دار و شاخه های جوان با کرک زرد نمدی.

نیازها :

انواع آن مقاوم به گرما و سرما می باشد همچنین مقاوم به انواع خاک از شنی تا رسی سنگین بوده و مکانهای آفتابی را می پسندد.

ازدیاد :

از طریق کاشت بذر، قلمه ریشه و ساقه و پیوند امکان پذیر است.