کانال تلگرام هایپرتمپ

راهنمای استفاده از قیم برای درختان

راهنمای استفاده از قیم برای درختان

1)     استفاده از قیم بستگی به نوع درخت ، در معرض باد بودن و محل کاشت درخت دارد.

2)     در درختان جوان استفاده از قیم باعث رشد بهتر و سریع درخت می شود.

مراحل :

1)     اگر می خواهید از دو قیم استفاده کنید در هنگام کاشت درخت 2 قیم چوبی یا فلزی به اندازه کافی در دو طرف مقابل و خارج از توده ریشه در زمین دفن کنید و طوری با پارچه به درخت ببندید که موجب زخم در تنه درخت نشود. 

2)     قیم را می توان بعد از 2-3 سال حذف کرد.

3)     قیم بایستی باندازه کافی بلند باشد (حداقل 3/2 ارتفاع درخت )

4)     هنگام بستن قیم به درخت خیلی محکم نبندید که مانع رشد درخت شود و از سیم فلزی،.......... استفاده نگردد.

5)     در محل هایی که باد شدید است می توان از 3 قیم استفاده نمود.

6)     فاصله قیم از درختان معمولا 40-30 سانتیمتر است. 


 

7)     امروزه برای زیبایی درختان از قیم های زیرزمینی هم استفاده می شود. 
 

 

"نحوه نصب قیم های مخفی شونده"

 

 

 

کاهش نیاز با استفاده از قیم

1)      خرید گیاهانی که ریشه آنها گسترده بوده و توپی شکل نمی باشد.

2)      خرید گیاهان کوتاه یا چند تنه که نیاز به وجود قیم را کاهش می دهد.

3)      خرید گیاهانی که تاج آنها نسبت به بخش پایین بالانس دارد.

4)      برای سوزنی برگان و دیگر درختانی که تاج نزدیک سطح زمین دارند معمولا نیازی به استفاده از قیم نیست.