میز خدمت رایگان د گرین دات آی آر

زیتون تلخ


نام علمی:  Melia  azedarach

   درختی است با تاج چتری به ارتفاع 12-7 متر و برگهای مرکب و متراکم به رنگ سبز تیره و  به صورت آویخته بر شاخه ها. خوشه های گل بنفش و معطر آن در بهار شکوفا شده که بعد با میوه های زرد کوچک تخم مرغی شبیه میوه کنار جایگزین می شود . از نظر ترکيبات شيميايی در ميوه آن يک ترکيب سمی وجود دارد.  پوست تنه قهوه ای تیره و زبر و شیاردار است. این گیاه بومی هيماليا است ، در شمال ايران می‌رويد و در منازل نيز به عنوان درخت زينتی کاشته می‌شود.
برگ، پوست درخت و میوه آن خواص درمانی و دارویی دارد و در داروسازی استفاده می شود.

نیازها :
گرما و آب وهوای کویری را تحمل می کند. سرمای شدید نیز به آن صدمه ای نمی زند. خاک لومی، شنی، خشک عمیق با زهکش خوب را ترجیح می دهد .

ازدیاد :
از طریق کاشت بذر در بهار و قلمه در تابستان و پاییز امکان پذیر است.