میز خدمت رایگان د گرین دات آی آر

عناب


نام علمی: Zizyphus  jujuba

   

مشخصات:

به واسطه برگهای فراوان، براق و سبز تیره اش و شکل جالب توجه شاخه ها درخت زینتی بسیار مناسبی است. ارتفاع آن به 9-3 متر می رسد. عناب فقط در نواحی که گرمای طولانی تابستانی داشته باشد میوه می دهد. درختی است با فرم باز، دارای شاخه های کوچک، نوک تیز و زیگزاک.

نیازها :

با گرما سازگار است. سرما را تحمل می کند و برای تولید میوه به سرمای زمستانی نیاز ندارد. خاک لومی مرطوب و عمیق با زهکش خوب را ترجیح می دهد. تابش مستقیم آفتاب را می پذیرد .

ازدیاد :

از طریق کاشت بذر، قلمه و پیوند امکان پذیر است