میز خدمت رایگان د گرین دات آی آر

فرآوری لیمو- اسلایس لیمو ترش

 نوع رسانه: نشریه فنی   
موضوعات :
تکنولوژیهای نو   
نویسندگان : مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ؛ خانم مریم شاه امیریان
کلیدواژگان / برچسب ها :
لیمو ترش، اسلایس   
موسسه / مرکز/ سازمان:     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس   

 

دانلود فایل با لینک مستقیم