کانال تلگرام هایپرتمپ

همه اطلاعات مربوط به سیر

خبرگزاري آريا- سير (garlic) با نام علمي Allium sativum گياهي از راسته مارچوبه‌ (Asparagales) و از تيره نرگسيان و زير تيره پيازيان (Alliaceae) و سرده والک (Allium) است.  

خواص سير , فوايد سير , خاصيت سير , مضرات سير

تاريخچه گياه سير

سير  (garlic) با نام علمي Allium sativum گياهي از راسته مارچوبه‌ (Asparagales) و از تيره نرگسيان و زير تيره پيازيان (Alliaceae) و سرده والک (Allium) است. اين گياه علفي و دائمي بوده که ساقه آن تا ارتفاع 40 سانتيمتر نيز مي‌رسد. قسمت زير زميني آن متورم و مرکب از 5 تا 12 قطعه و محصور در غشاهاي نازک و ظريف برنگ خاکستري مايل به سفيد مي‌ باشد. برگ هاي آن باريک و نواري شکل برنگ سبز تيره و گل‌هاي آن کوچک و صورتي رنگ که بصورت يک چتر در انتهاي ساقه ظاهر مي‌ شود. سير و پياز رابطه‌اي نزديک با هم دارند و بطور کلي 3 نوع سير وجود دارد. سير آمريکايي بنام Greole ناميده مي‌شود. اين نوع سير داراي پوست سفيد بوده و از انواع ديگر قوي تر است. سير تاهيتي که از بقيه درشت تر است و گاهي قطر آن به 8 سانتيمتر مي‌رسد. به دستور خوفو، يکي از پادشاهان سلسله چهارم مصر باستان، يک پر سير را روي بلندترين هرم جيزه حکاکي کردند. از اين امر چنين برمي آيد که مصريان به سير جنبه الوهيت مي‌دادند. سنگ نوشته‌اي که بر يکي از سنگهاي اهرام مصر دربارهٔ خواص طبي و درماني سير باقي‌مانده آشکار مي‌کند که هر روز صبح به کارگراني که در بناي هرم کار مي‌کردند يک پر سير مي‌خوراندند تا آنها در مقابل بيماريمصون مانده و به آنها براي ساختن چنين بناي عظيم و بلندي، دل و جرأت بخشد.

خواص سير , فوايد سير , خاصيت سير , مضرات سير 


آدِش کي جين، پزشک مرکز تحقيقاتي باليني و دانشکده پزشکي تولان در نيو اورلئان، سال گذشته گزارش داده است که سير مي تواند باعث پايين آوردن ميزان کلسترول و به ويژه نوع ليپوپروتئين کم حجم (LDL) در خون مي شود. جين به 20 مرد و زن روزانه 900 ميليگرم از قرص هاي پودر سير داده و آنها را با 22 فردي که فقط داروي پلاسيبو دريافت مي کردند، مقايسه کرده است. در آخر اين تحقيق 12 هفته اي، ميزان کلي کلسترول خون در افرادي که قرص هاي سير مصرف نموده بودند، تا %6 کاهش پيدا کرد، درحاليکه در افراديکه دارونکا يا پلاسيبو دريافت کرده بودند، اين کاهش فقط %1 بوده است. افراديکه سير مصرف کرده بودند همچنين کاهش 11 درصدي در کلسترول LDL خود مشاهده کرده اند که باز اين ميزان در گروه ديگر بسيار کمتر و فقط %3 بوده است. او در ژورنال پزشکي مي نويسد، “پودر سير که به شکل قرص به افراد داده شده بود، کاملاً براي آنها قابل تحمل بوده و فقط در يکي از از افراد ايجاد ناراحتي کرده بود.” سير همچنينداروي ضد انعقاد خون نيز به شمار مي رود-يک داروي طبيعي براي رقيق کردن خون. دکتر اچ کيسوتر از دانشگاه سارلاندس هامبورگ، اخيراً دريافته است که سير مي تواند به بيماراني که از بيماري انسداد شرياني که باعث لخته شدن خون در ناحيه پاها مي شود، رنج مي برند نيز کمک کند. معمولاً از اين بيماران خواسته مي شود که راه بروند، چون بالا رفتن جريان خون ميزان اين لخته ها را کاهش مي دهد. اما اين بيماران خيلي زود دلسرد مي شدند چون اين بيماري موقع راه رفتن درد بسيار عميقي در فرد ايجاد ميکند. دکتر کيسوتر به مدت 12 هفته به 32 بيمار روزانه 800 ميليگرم از قرص هاي پودر سير و به 32 بيمار ديگر دارونما يا پلاسيبو مي دهد. سپس مسافتي را که بدون احساس درد مي توانند راه بروند را اندازه گيري مي کند. در هفته هاي اول، هر دو گروه پيشرفتي شبيه به يک برنامه پياده روي معمول داشتند. اما با گذشت زمان بيماراني که از پودر سير استفاده مي نمودند، قادر بودند يک سوم راه بيشتري را بدون احساس درد طي کنند. اين محقق همچنين گزارش مي کند که فوايد سير که شامل کاهش فشارخون مي شود، به فاصله کمي بعد از اينکه بيماران کپسول پودر سير را مصرف مي کردند، قابل مشاهده بوده است.

خواص سير براي مقابله با سرطان

 

سير در مقابل سرطان نيز از شما محافظت مي کند. دکتر بنجامين لاو در مجله بيوتراپي مولکولي عنوان مي کند که “سير يکي از قديمي ترين گياهاني است که گفته مي شود خواص ضد سرطاني دارد. در گذشته مصريان و پزشکان هندي از سير براي درمان تومرها استفاده مي نمودند.” دکتر لاو، محقق دانشگاه لوما ليندا، سه راهي را که از طريق آن سير از شما درمقابل سرطان محافظت مي کند را توصيف ميکند: با بازداشتن مستقيم متابوليسم سلول هاي تومر، با جلوگيري از شروع و توليد سلول هاي سرطاني، و با تقويت سيستم دفاعي فرد براي مقابله بهتر با سلول هاي سرطاني. ميلنر دريافته است که يک رژيم غذايي که از 2 تا 4 درصد سير تشکيل شده باشد، رشد سرطان سينه را به تاخير انداخته و تعداد تومرهاي سرطاني را کاهش مي دهد. او اينطور توضيح مي دهد: “تعداد کلي تومرها در موش هاي صحرايي که يک رژيم غذايي %2 سير طي دوره 20 هفته اي داشته اند، درمقايسه با گروه کنترل از اين موش هاي صحرايي تا %56 کاهش داشته است.” فايده ديگر اين بود که سطح گلوتاتيون-اس-ترنسفراز، بين حيواناتي که رژيم هاي غذايي با ميزان سير بالا داشته اند، تا %42 بالاتر بوده است. گلوتاتيون-اس-ترنسفراز آنزيمي است که به رفع مسموميت کبد از مواد سرطانزا و ساير مواد شيميايي خطرناک، کمک ميکند. در تحقيق ديگري، ميلنر دريافت که سير مي تواند به طرز قابل توجهي تعداد ترکيب هاي افزايشي را در اسيد دئوکسي ريبونوکلئيک (DNA)، کاهش مي دهد. ترکيب هاي افزايشي مواد شيميايي هستند که به نيتروسامين هاي DNA مي چسبند، و محيط را براي تغييرات سرطاني آماده مي کنند. ميلنر يک گروه موش هاي صحرايي آزمايشگاهي را در معرض نيتروسامين ها قرار داده، اما به برخي حيوانات هم ميزان بسيار زيادي از پودر سير-در 2 تا 4 درصد از رژيم غذايي-داده شد. اين موش هاي صحرايي، برحسب ميزان سيري که خورده بودند، 40 تا 80 درصد کاهش ترکيب هاي افزايشي در کبد داشته اند. بعلاوه، موشهاي صحرايي که سير مي خوردند، از 55 تا 60 درصد ترکيب هاي افزايشي در غدد پستان نيز بهره مند شده اند. تحقيقات مختلفي همچنين نشان داده است که سير احتمال خطر سرطان هاي معده و شکم را نيز کاهش مي دهد. در يک تحقيق که در چين انجام گرفته است، نشان داده شد که مصرف سير به طور معکوس به شيوع ابتلا به سرطان معده و شکم مربوط است. ساير آزمايشات نشان داده است که سولفيد دياليل به ميزان قابل توجهي تومرهاي سرطاني شکم را در همسترها کاهش مي دهد.

در يک تحقيق ديگر، پروفسور ام. ام. ال موفتي از دانشگاه الکساندرا در مصر، به قورباغه هاي مصري، به مدت چهار ماه يا سير تازه خرد شده، يا روغن سير، و يا روغن ذرت (بعنوان پلاسيبو) داده شد و بعد آنها را در معرض آفلاتوکسين B1 AFB1، يک آلاينده غذايي که موجب سرطان کبد مي شود، قرار دادند. فقط 3 درصد از کليه قورباغه هايي که سير تازه خورده و فقط 9 درصد از 65 حيواني که روغن سير مصرف کرده بودند، دچار تومر شدند. درمقابل، 19 درصد از حيواناتي که روغن ذرت خورده بودند، دچار سرطان کبد و تومر کليه شدند. دکتر ال موفتي در اين زمينه مي گويد، “نتايج ما نشان مي دهد که دادن سير خردشده يا روغن سير به قورباغه ها، به طرز قابل توجهي موجب کاهش ايجاد تومر از طريق AFB1 مي شود. سير تازه تاثيرات بازداشتني بيشتري نشان داده است…اين نشان مي دهد که در سير تازه ميزان بيشتري ترکيبات فعال وجود دارد.”


فوايد سير براي عفونت هاي قارچي و ميکروبي

 

تحقيقات پزشکي نقش سير را به عنوان يک آنتي بيوتيک طبيعي نيز تاييد مي کند. در 1983، دکتر لاو در مجله فرضيه پزشکي مي نويسد، “عصاره سير فعاليت بسيار وسيع ضد ميکروبي را درمقابل باکتري ها و قارچ هاي بسيار زيادي نشان مي دهد…چون بسياري از موجودات ميکروسکوپي که به عصاره سير حساسيت نشان داده اند، ازنظر پزشکي قابل توجه هستند، سير نقش بسيار مهمي بعنوان يک عامل درماني خواهد داشت.” يکي از روش هاي فعاليت سير از طريق تقويت سلول هاي فاگوسيتوز (سلول هاي بيگانه خوار)، توانايي گلوبول هاي سفيد براي مقابله با عفونت ها و بيماري ها مي باشد. يکي ديگر از اين راه ها، از طريق تحريک سلول هاي ايمني مثل ماکروفاژها و سلول هاي T براي مقابله با باکتري ها و عفونت هاي ويروسي و تنظيف سلول هاي سرطاني مي باشد.نگاهي کوتاه به خواص کامل سير

 

# در تحقيقات آزمايشگاهي آليسين و ترکيبات وابسته به آن آنزيم HMG-CoA ردوکتاز را مهار مي‌کند. اين آنزيم در ساخت کلسترول در کبد نقش دارد لذا چندين آزمايش پزشکي نشان داده که سير باعث کاهش چربي خون مي‌شود.

# همجنين سير از گرفتگي عروق جلوگيري مي‌کند.

# علاوه بر اينها فعاليت آنتي اکسيدان و تأثير در کاهش ال‌دي‌ال (LDL) خون هم در انسان و هم در آزمايشگاه مشاهده شده‌است.

# همچنين در بيماراني که دچار گرفتگي عروق مي‌باشند باعث کاهش تشکيل کلسترول استر در سلول‌هاي آئورت مي‌شود. امروزه گياه سير در قالبمشتقات گوناگون وبه شکل انواع قرصها و روغنها ارائه مي‌شود.

# همچنين سير در کاهش فشار خون نيز مؤثر است به طوري که فشار سيستوليک خون را به ميزان 7/7 ميليمتر جيوه و فشار خون دياستوليک را به ميزان 5 ميليمتر جيوه کاهش مي‌دهد.

# سير خون را پاک مي‌کند و به اين خدمت، بدن را در مبارزه با بيماريهايي که ناشي از فشار خون مي‌شود، پيروز مي‌نمايد مانند ناراحتي‌هاي دوران حيض بعضي از زنان، پيري و شکستگي غيرعادي، بواسير، روماتيسم.

# خوردن سير مجاري تنفس و خون را پاک مي‌کند و با اين کار از شدت و زحمت تنگ نفس کاسته و گاهي موجب درمان آن مي‌شود.

# بعضي از انواع سل ريوي را معالجه مي‌کند مخصوصاً وقتي که با شير ممزوج شود، زيرا در اين صورت اثر قابل توجهي در کشتن ميکرب کوخ دارد (ميکرب سل).

# سير پوست بدن را خوش رنگ و گونه را سرخ و روده‌ها را از عفونتها پاک مي‌کند به خصوص در اطفال، و با اين خصوصيت سپري مقابل تيفوئيد و ديفتري و مسکن سياه سرفه و خروسک است.

# دانشمندان در مورد خاصيت ضد کرم بودن سير متفق‌القولند و حتي پزشکان قديم ايران آن را براي از بين بردن زالو که بيخ گلو چسبيده باشد مفيد مي‌دانند، اما مشاهده مي‌شود که در بين شمالي‌ها که زياد سير مي‌خورند کرم معده ديده مي‌شود علت اين است که کرمها به سير عادت کرده و مصونيت پيدا نموده‌اند.

# در تحقيقات آزمايشگاهي نشان داده شده که آليسين برروي باکتريهاي گرم مثبت و باکتريهاي گرم منفي و همچنين قارچ مانند کانديدا آلبيکانز تک‌ياخته‌ها مانند آنتاميبا هيستوليتيکا و همچنين برروي ويروسها اثر دارد.

# سير براي درمان نسيان و فراموشي مفيد است و موجب از بين رفتن کدورت ذهن مي‌شود.

# ماليدن سير بر روي گل مژه و جوش پلک چشم باعث برطرف شدن آنها مي‌شود.

# گذاشتن سير پخته در طي چندين روز بر روي ميخچه و زگيل باعث رفع آنها مي‌شود.

# سير از جمله سبزيجاتي است که باعث پيشگيري از بسياري از سرطان‌ها مي‌شود. مانع از بروز سرطان روده بزرگ، سينه، معده، پروستات و مثانه مي‌شود.

# سير براي درمان بيماري‌هاي مختلفي ازجمله آسم، برونشيت، روماتيسم، نقرس، ميخچه و زگيل (به صورت موضعي)، سل، دندان درد، نيش‌زدگي و فشار خونبالا مفيد است. در ضمن، سنگ کليه را خرد مي‌کند و در ضدعفوني‌کردن دستگاه‌هاي ادراري و عفونت‌هاي واژينال و مثانه نيز مؤثر است.

# مصرف روزي نصف استکان از عصارهٔ سير و ليمو ترش، تأثير بسيار زيادي در رفع گرفتگي رگ‌ها خواهد داشت.[4]

# مصرف محدود سير در پايان دوران بارداري باعث افزايش وزن جنين مي‌شود.

# برطرف کننده سرفه، سرماخوردگي و گرفتگي سينه است.

# با عفونت مجراي گوارشي مقابله مي‌کند و سيستم ايمني بدن را تقويت مي‌کند.

# براي افرادي که مبتلا به پرکاري تيروئيد هستند، مفيد است زيرا که منبع عالي يد است.

# ويتامين c موجود در آن براي درمان بيماري اسکوربوت (نوعي بيماري خوني ناشي از کمبود ويتامين ث) مؤثر است.

# براي سلامت قلب مفيد است و با انواع بيماري‌هاي قلبي عروقي مقابله مي‌کند.

# سولفور و سلنيم در آن مانع از بروز تومور مي‌شود و در صورت ايجاد تومور، اندازه‌هاي آن را کاهش مي‌دهد.

# خاصيت مسکن آن دندان درد را درمان مي‌کند.

# با بالابردن ميزان انسولين، قند خون را تنظيم مي‌کند.

# سيستم دفاعي بدن را تقويت مي‌کند.

# آنتي اکسيدان قوي موجود در آن، راديکال‌هاي آزاد را که باعث پيري و بيماري مي‌شود خنثي مي‌کند.

# با رقيق کردن خون مانع از لخته شدن خون مي‌شود و در نتيجه احتمال بروز سکته را کاهش مي‌دهد.

# خاصيت ضدالتهابي دارد.

# سير خام حاوي آنتي بيوتيک طبيعي به نام آليسين است و باکتري‌هاي مقاوم به دارو مانند «MRSA» و «هليکوباک‌تر پيلوري» را که باعث زخم معده و سرطان معده مي‌شود از بين مي‌برد.

# عفونت‌ هاي تنفسي را درمان مي‌کند.

# براي تسکين دندان درد، سير خام را روزي چند بار روي لثه و دندان بماليد.

# سير له شده را روي زگيل قرار دهيد تا از بين برود.

# براي درمان سينوزيت، چند حبه سير له شده را در کره تفت دهيد و با نان ميل کنيد.

# روزانه مخلوطي از آب 8تا10حبه سير و 2قاشق غذاخوري عسل را ميل کنيد تا سرفه‌هاي بي‌وقفه تسکين يابد.

# 10قطره آب سير همراه با 2قاشق مرباخوري عسل آسم را درمان مي‌کند.

# يک حبه سير را ريز خرد کنيد و با کمي آب ميل کنيد تا نفخ، يبوست و درد معده برطرف شود.

# بوي سير با جويدن کاهو، جعفري يا خوردن شير، سيب يا عسل رفع مي‌شود. همچنين گذاشتن مقداري چاي خشک در دهان و قورت دادن آن.

# ويتامين c موجود در آن براي درمان بيماري اسکوربوت (نوعي بيماري خوني ناشي از کمبود ويتامين ث) موثر است.

# براي سلامت قلب مفيد است و با انواع بيماري‌هاي قلبي عروقي مقابله مي‌کند.

# بعضي از افراد از سير براي پيشگيري از سرطان کولون، سرطان معده، سرطان سينه، سرطان پروستات و سرطان ريه استفاده مي نمايند. همچنين از سير براي درمان سرطان پروستات و مثانه نيز استفاده مي گردد. همچنين از سير براي درمان پروستات بزرگ شده، ديابت، ورم مفاصل، آرتروز، رينيت آلرژيک (تب يونجه)، اسهال مسافران، فشار خون بالا در اواخر بارداري، سرماخوردگي، پيشگيري و درمان عفونت هاي باکتريايي و قارچي استفاده مي شود.

# سولفور و سلنيم در آن مانع از بروز تومور مي‌شود و در صورت ايجاد تومور، اندازه‌هاي آن را کاهش مي‌دهد.

# خاصيت مسکن آن دندان درد را درمان مي‌کند.

# با بالابردن ميزان انسولين، قند خون را تنظيم مي‌کند.

# سير له شده را روي زگيل قرار دهيد تا از بين برود.

# براي درمان سينوزيت، چند حبه سير له شده را در کره تفت دهيد و با نان ميل کنيد.

# يک حبه سير را ريز خرد کنيد و با کمي آب ميل کنيد تا نفخ، يبوست و درد معده برطرف شود.

# بوي سير با جويدن کاهو، جعفري يا خوردن شير، سيب يا عسل رفع مي‌شود. همچنين گذاشتن مقداري چاي خشک در دهان و قورت دادن آن.

# روزانه مصرف نصف يا يک حبه سير خام توصيه مي‌شود.

# مصرف پماد غليظ سير ممکن است موجب تحريکات جلدي و حتي سوختگي‌هاي خفيف شود.

#  ساير مصارف سير شامل استفاده از آن براي درمان تب، سرفه، سردرد، شکم درد، احتقان سينوسي، نقرس، روماتيسم، هموروئيد، آسم، برونشيت، تنگي نفس، فشار خون پايين، قند خون پايين، قند خون بالا و جاي گزيدگي مار استفاده مي شود. همچنين از سير براي مبارزه با استرس و خستگي و حفظ سلامت کبد نيز استفاده مي گردد.

#  سير براي درمان نسيان و فراموشي مفيد است .

# ماليدن سير بر روي گل مژه و جوش پلک چشم باعث برطرف شدن آنها مي‌شود.

# گذاشتن سير پخته در طي چندين روز بر روي ميخچه و زگيل باعث رفع آنها مي‌شود.

# سير از جمله سبزيجاتي است که باعث پيشگيري از بسياري از سرطان‌ها مي‌شود. مانع از بروز سرطان روده بزرگ، سينه، معده، پروستات و مثانه مي‌شود.


# سير براي درمان بيماري‌هاي مختلفي ازجمله آسم، برونشيت، روماتيسم، نقرس، ميخچه و زگيل (به صورت موضعي)، سل، دندان درد، نيش‌زدگي و فشار خون‌بالا مفيد است. در ضمن، سنگ کليه را خرد مي‌کند و در ضدعفوني‌کردن دستگاه‌هاي ادراري و عفونت‌هاي واژينال و مثانه نيز مؤثر است.

# از سالهاي دور تا کنون از سير براي تصفيه خون استفاده مي‌شده است. سير حاوي ترکيبات گوگرد است که سيستم ايمني بدن را تحريک کرده و پتانسيل بالايي در نابودي تومورهاي سرطاني دارد.

# خوردن سير مجاري تنفس و خون را پاک مي‌کند و با اين کار از شدت و زحمت تنگ نفس کاسته و گاهي موجب درمان آن مي‌شود.

# بعضي از انواع سل ريوي را معالجه مي‌کند مخصوصا وقتي که با شير ممزوج شود، زيرا در اين صورت اثر قابل توجهي در کشتن ميکرب کوخ دارد (ميکرب سل).

# سير پوست بدن را خوش رنگ و گونه را سرخ و روده‌ها را از عفونتها پاک مي‌کند به خصوص در اطفال، و با اين خصوصيت سپري مقابل تيفوئيد و ديفتري و مسکن سياه سرفه و خروسک است.

 

# سير خرد شده حاوي اسانس گوگردي است و بوي تندي دارد که براي دستگاه گوارش خاصيت آنتي بيوتيکي (ضد ميکربي) دارد. اسانس فرّار آن در تمام بدن پراکنده مي شود و از راه ريه و پوست دفع مي گردد.

# سير، يک محرک پوستي است و به عنوان خلط آور در التهاب مخاط ريه ها مصرف مي شود.

# سير، يک داروي ضد کرم ضعيف است و براي درمان بيماري تصلب شرايين به کار مي رود.

# به خاطر بوي نامطبوع سير بهتر است به طور کامل آن را خرد و در شير حل نماييد. اين محلول براي درمان فشارخون بالا، تصلب شرايين، ناراحتي هاي گوارشي، (اسهال و اتساع روده) و التهاب مخاط ريه ها ها مفيد است.

# کم کردن چربي خون، بخصوص کلسترول

# ضد آماس کبد

# تسکين دردهاي قلبي

# درمان زگيل و واريس

# عفونت‌ هاي تنفسي را درمان مي‌کند.

# براي تسکين دندان درد، سير خام را روزي چند بار روي لثه و دندان بماليد.

# برطرف کننده سرفه، سرماخوردگي و گرفتگي سينه است.

# با عفونت مجراي گوارشي مقابله مي‌کند و سيستم ايمني بدن را تقويت مي‌کند.

# براي افرادي که مبتلا به پرکاري تيروئيد هستند، مفيد است زيرا که منبع عالي يد است.

# آنتي اکسيدان قوي موجود در آن، راديکال‌هاي آزاد را که باعث پيري و بيماري مي‌شود خنثي مي‌کند.

# با رقيق کردن خون مانع از لخته شدن خون مي‌شود و در نتيجه احتمال بروز سکته را کاهش مي‌دهد.

# خاصيت ضدالتهابي دارد.

# سير خام حاوي آنتي بيوتيک طبيعي به نام آليسين است و باکتري‌هاي مقاوم به دارو مانند «MRSA» و «هليکوباک‌تر پيلوري» را که باعث زخم معده و سرطان معده مي‌شود از بين مي‌برد.

 # پايين آورنده فشار خون بالا

# محرک دستگاه ايمني بدن

# ضد باکتري، قارچ و انگل هاي روده اي

# ضدسرطان

# خلط آور

# ضد اسهال

# ضدسل ريوي

# معده را ضدعفوني مي کند، ولي نبايد آن را زياد مصرف کرد.

# رسوبات خون را حل مي کند، از اين رو مصرف سير به کساني که درد مفاصل ، نقرس  يا روماتيسم دارند، توصيه مي شود.

# نيروي شهوت جنسي را تقويت مي کند.

# بهترين درمان براي فراموشي و نسيان است. خوردن سير کدورت ذهن را از بين مي برد.

# بهترين تقويت کننده ي پياز مغز است و روي سلول هاي مغز تأثير مفيدي دارد.

# عضلات قلب را به نشاط مي آورد و به اين وسيله گردش خون منظم مي گردد. همچنين فشار خون را کاهش مي دهد.

# مجاري تنفسي را پاک مي کند و به اين وسيله از تنگي نفس مي کاهد.

بيماراني که از داروهاي ضد انعقاد استفاده مي‌ کنند، بايد در مصرف سير احتياط کنند. ‏از اين رو افرادي که جراحي مي ‌کنند، بايد  تا  روز پيش از جراحي از خوردن سير خودداري کنند، چرا که سير زمان خونريزي را ‏طولاني ‌تر مي ‌کند. ‏

# برخي از انواع سل ريوي  را معالجه مي کند. به خصوص وقتي که با شير مخلوط باشد.

# براي معالجه ي اسهال ، برونشيت، سردرد و زکام مزمن، ضعف حافظه  و سرگيجه  سودمند است.

# در برابر امراض بسياري مانند تب ، مقاوم است.

# پوست بدن را خوش رنگ و گونه ها را سرخ و روده ها را از عفونت ها پاک مي کند (به خصوص در کودکان) و با اين خاصيت از انسان در مقابل بيماري حصبه و ديفتري  محافظت مي کند.

# سنگ کليه  را از بين مي برد و کرم هاي نازک شکم کودکان را نابود مي سازد.

# فلج و رعشه را معالجه مي کند و در مورد مالاريا و بي خوابي  خيلي مفيد است.

# براي درمان ميخچه و زگيل  بايد سير را نرم کنيد و بصورت مرهم روي ميخچه و زگيل بگذاريد. هر چند وقت آن را تکرار کنيد تا به کلي ميخچه و زگيل از بين برود.

وقتي حشره اي شما را گزيد، فوري محل نيش زدگي را با سير بماليد تا سوزش و درد آن تسکين پيدا کند.

# اگر يک بسته سير را در انبار غلات آويزان کنيد و يا روي آن پخش کنيد، باعث فرار موش ها خواهد شد.

# براي بيماران مبتلا به مرض قند(ديابت) اثر شفابخش داشته و قند خون را مي کاهد.

# اثر سمي نيکوتين حاصل از دود سيگار را برطرف مي نمايد. چنان چه معتادين به سيگار، به علت نيکوتين دچار ناراحتي هاي هاضمه و قلب شده باشند، با مصرف سير احساس بهبودي مي کنند.

 

# سير را بسوزانيد وبا عسل مخلوط کنيد و ضمادي از آن درست کنيد اين ضماد براي رفع خون مدرگي زير پلک چشم مفيد است .

# سير بعلت مدر بودن براي رفع آب آوردن انساج مفيد است .

# براي از بين بردن ميخچه کف پا از ضماد سير استفاده کنيد .

# جهت رفع دردهاي رماتيمسي و عصبي ضماد سير بسيار موثر است .

# جهت ضد عفوني کردن دستگاه تنفسي در هنگام بيماريهاي مربوطه از شربت سير استفاده کنيد :

مقدر  گرم سير را با  گرم آب و  گرم شکر يا قند مخلوط کرده و آنرا بجوشانيد تا له شود . مقدر مصرف براي اين منظور سه قاشق سوپخوري در روز است .

# جديدا در يکي از بيمارستان هاي آمريکا براي ضدعفوني کردن فضاي بيمارستان از سير استفاده ميکنند .

# پاستور پزشک معروف فرانسوي آزمايشات زيادي روي سير انجام داد و اثر باکتري کشي سير را تائيد کرده است .

# سير ضد انعقاد و لخته شدن خون است .

 

# سير بادشکن وضد عفوني کننده است .

# خوردن سير مصونيت بدن را در مقابل بيماريها افزايش مي دهد .

# سير کرم کش است .

# سير محرک و تقويت کننده بدن است .

# براي درد گلو ميتوانيد يک حبه از سير را رنده کرده و يک قاشق مربا خوري آبليمو به آن اضافه نماييد سپس ميل کنيد، اگر اين کار را چند بار انجام دهيد براي درد گلو داروي مفيدي ميباشد. سير داروي سرماخوردگي و زکام است .

# سير اثر خوبي در معالجه سل دارد

# سير خون را رقيق مي کند

# سير اثر خوبي در تنگي نفس دارد

# خوردن مداوم سير لقوه و رعشه را از بين مي برد .

# سير چون گرم و خشک است بنابراين رطوبت معده را از بين مي برد و دردهاي مفاصل را خوب مي کند.

# سير درمان کننده دردهاي مفاصل ، سياتيک و نقرس مي باشد .

# سير براي تقويت نيروي جنسي و افزايش توليد اسپرم در اشخاص سرد مزاج بسيار مفيد است .

# آنهائي که قطره قطره ادرار مي کنند بايد حتما سير بخورند تا بيماري آنها درمان شود .

# سير زخم هاي ريه و درد معده را از بين مي برد .

# سير سنگ هاي کليه را شکسته و خارج مي سازد .

# سير را با زيره بپزيد براي تقويت دندان مفيد است .

# ماليدن سير پخته به دندان ، درد دندان را تسکين مي دهد .

# چنان چه سير پخته را بر موي و پوست بمالند کشنده ي شپش است.

# اگر سير پخته را با شير مخلوط نموده و از آن مرهم تهيه کنند و در محل آبسه (دمل) قرار دهند، براي گشودن هر نوع آبسه و حتي آبسه ي دندان  مفيد است.

# سير براي درمان شقاق (ترک) مقعد، نوک پستان و پاشنه ي پا مفيد است. به اين منظور بايد سير را در روغني مانند روغن زيتون، کرچک و … جوشانده و در محل شقاق و ترک خوردگي بمالند.

# اگر جوشانده ي سير و روغن ( مانند مورد قبل) را در محل دردهاي مفاصل و قولنج بمالند، درد و ناراحتي را تسکين خواهد داد.

# اگر مخلوط سير با سرکه را بر پوست بمالند، ورم اعضاء را بر طرف مي نمايد.

#  در شوروي سير بنام پني سيلين معروف است و معمولا هنگاميکه آنفولانزا شيوع دارد، مصرف آن بالا مي رود درچندسال پيش که آنفلوانزا شيوع پيدا کرد مردم شوروي  تن سير مصرف کردند .

# خوردن سير سلولهاي سرطاني را از بين مي برد .

# يکي از دانشمندان آمريکايي که در دانشگاه فلوريدا روي مرض ايدز تحققي مي کند معتقد است که سير روي مرض ايدز اثر مثبت دارد .

# مصرف سير مقدر کلسترول خون را پائين مي آورد . مقدار LDH را کاهش مي دهد . مقدر مصرف سير براي اين منظور  گرم در روز است . جالب است که با مصرف سير در چند ماه اول مقدر کلسترول ممکن است بالا رود و اين بدين علت است که کلسترول از داخل نسوج خارج شده و داخل خون مي شود که از آنجا دفع گردد بعد از اينکه کلسترول بحالت نرمال رسيد بايد براي نگهداري آن روزي نصف سير خام مصرف کرد .

# خوردن سير از سرطان جهاز هاضمه جلوگيري مي کند .

# چيني ها قرن هاست که براي پائين آوردن فشار خون از سير استفاده مي کنند .

# عرق بدن و خون قاعدگي را زياد مي کند.

# مداومت در مصرف سير به تدريج باعث ريختن موي سفيد و روييدن موي سياه مي شود.

 

سير ، اين گياه جادويي از شما در مقابل بيماري هاي قلبي، سرطان و عفونت ها محافطت مي کند. اگر سير به جاي اينکه در طبيعت ساخته مي شد، در آزمايشگاه ساخته شده بود، مطمئن باشيد دارويي بسيار گران قيمت بود. تحقيقات پزشکي و دارويي نشان داده است که سير-چاشني معطر که افراد يا از آن متنفر مي شوند و يا عاشقش مي شوند-مي تواند کلسترول را پايين آورده، از لخته شدن خون در بدن جلوگيري کرده، فشارخون را پايين آورده، از ابتلا به سرطان جلوگيري به عمل آورده، و شما را در برابر عفونت ها و بيماري هاي قارچي و باکتريايي مصون کند. اما چه چيز باعث مي شود سير چنين فوايد شگفت انگيري داشته باشد؟ سير حاوي بيش از 100 ماده شيميايي بيولوژيکي مفيد مي باشد که از جمله آن مي توان به موادي با نامهاي بسيار عجيب و غريب زير اشاره کنيم: آليين، آليناز، آليسين، اس آليلسيستئين، ديالين، آليل متيل تري سولفيد. در واقع، سير از 3000 سال پيش تاکنون مصرف دارويي داشته است اما فوايد آن تا زمان حال در حد اعتقاد مردم عادي محدود بود. طبق گزارشي در يکي از روزنامه هاي انجمن پزشکي امريکا، نقش درماني سير در تقريباً 1000 تحقيق توصيف و تشريح شده است.

عوارض جانبي و مضرات سير

 

# زياده روي در مصرف سير باعث سرگيجه، کاهش فشار خون، آلرژي (حساسيت)، و در موارد نادر منجر به خونريزي مي‌شود.

# روزانه مصرف نصف يا يک حبه سير خام توصيه مي‌شود.

# مصرف پماد غليظ سير ممکن است موجب تحريکات جلدي و حتي سوختگي‌ هاي خفيف شود.

# مادران شيرده در خوردن سير زياده‌روي نکنند زيرا سبب تغيير مزه شير آنها شده و ممکن است نوزاد از خوردن شير صرف‌نظر کند.

# سير با آنکه خواص بسياري دارد بايد بحد اعتدال مصرف شود زيرا استفاده زياد از آن در بعضي اشخاص موجب سردرد ، ضعف نيروي جنسي ، ضعف چشم و عوارض بواسير مي شود .

 

# سير براي آنهائيکه اسهال دارند مضر است .

# آنهائيکه معده ضعيف دارند و بطور کلي سيستم هاضمه آنها ضعيف است نبايد در خوردن سير افراط کنند .

# کسانيکه يبوست دارند نبايد سير بخورند و براي رفع مضرات آن سير را بايد با آب و نمک پخته و کمي به آن روغن بادام يا کره اضافه کنيد تا مضر نباشد .

بيماري هايي که سير در آنها بي تاثير است

 

ديابت – بنظر نمي رسد که مصرف سير تاثيري در درمان قند خون بالا داشته باشد.

درمان هيلوباکتر – هرچند در نتايج آزمايشگاهي مصرف سير باعث کاهش اين باکتري شده بود، ولي در عمل چنين چيزي مشاهده نشد.

کلسترول بالا – تحقيقات زيادي در رابطه با تاثير سير بر چربي خون، کلسترول خون و تري گليسيريد انجام شده است، با اينحال نتايج در اين مورد مختلف است.

از بين بردن بوي سير

 

1- براي از بين بردن بوي سير مي توان نيم ساعت پس از خوردن آن، يک قاشق عسل يا کمي جعفري يا يک عدد سيب خورد.

2- بهترين کار براي برطرف کردن بوي سير، خوردن سبزي مثل کاهو است، زيرا کلروفيل موجود در سبزي ها بوي سير را دفع مي کند.


نکاتي جهت مصرف سير

 

سير را به صورت قرص سير،ترشي سير،سير سرخ شده و…استفاده مي کنند. از نظر علمي، ترکيبات و مکانيسم اثر سير تا حد زيادي پيچيده است و ترکيبات موجود در آن، زماني که پوست حبه هاي سير جدا نشده است، نسبت به وقتي که پوست کنده و خُرد مي شود کمي متفاوت است، يعني به محض له شدن سير و مجاورت با هوا تغييراتي در آن روي مي دهد، چون مواد اصلي و موثر سير نسبت به هوا و به ويژه حرارت حساس هستند. هر چه سير بيشتر حرارت داده شود، خواص آن کمتر مي شود. بنابراين اثر سير در غذاهاي پخته و سرخ شده به مراتب کمتر از سير تازه است.

 

قرص سير : قرص سير حاوي پودر سير خشک شده است که بهترين شکل دارويي آن است وخواص آن تا حدودي شبيه سير تازه است و مواد موجود در آن نيز حاوي اکثر موادي است که در سير تازه وجود دارد. اين قرص ها روکش دار هستند و بعد از خوردن، بوي سير کمتر به مشام مي رسد.

سير ترشي : سير وقتي به صورت ترشي در مي آيد، دست خوش تغييراتي خواهد شد که به حرارت محيط، سرکه، زمان نگه داري و… بستگي دارد، ولي در اکثر موارد داراي خواصي شبيه به سير است.

برخي ها از سير به علت بويي که در نفس انسان بوجود مي آورد، فراري هستند و بعضي ها هم به علت منفعتهاي زيادي  که براي سلامتي دارد، از آن استفاده ميکنند ولي بايد همواره اين مورد را مد  نظر داشه باشيم که  مصرف سير، شرايط بخصوصي دارد ا که اگر به اين شرايط اهميت داده نشود، آنقدرها هم  که بايد از فوايد سير بهرمند نمي شوند

 

1 –  استفاده از سير در قالب قرص سير

قرص سير يک راه حل براي خلاصي از بوي بدن سير است اما مسلماً به اندازه خود سير، مفيد نخواهد بود. سير خام، بهترين شکل سير براي استفاده از قدرت درماني اين هديه طبيعت است. قرص سير، مي تواند تا حدودي اين فوايد رو تأمين  کند اما در سطحي بسيار کمتر از سير خام. هر بار که با بو و طعم سير خام به مشکل برخورد کرديد، به ياد بياوريد که در ازاي اين بوي ناخوشايند، چه اثرات مفيد و شگفت انگيزي براي سلامتي دارد.

 

2 –  سير پخته

رايج ترين نوع استفاده از سير در بين اکثر مردم، پختن سير است زيرا به اين شکل، طعم خوبي به غذاها مي دهد. متأسفانه، پختن سير باعث از بين رفتن آليسين موجود در اون مي شود. آليسين، يکي از مهمترين ترکيبات موجود در سير است. تنها راه فعال نگه داشتن آليسين و استفاده بهينه از فوايد اون، خرد کردن و مصرف سير به صورت خام است.

 

3 –  مراقب باکتري هاي مفيد موجود در دستگاه گوارش باشيد

سير، يک آنتي بيوتيک قوي است. اين يعني، اگر در مصرف سير زياده روي کنيم، باکتري هاي مفيد دستگاه گوارش رو از بين مي برد. اين در حاليست که ما به اين باکتري هاي مفيد نياز داريم. براي جلوگيري از اين امر، بهتر است که سير رو همراه با پروبيوتيک ها مصرف کنيم.

 

4 –  سير کهنه و پير

خواص سير کهنه به اندازه سير تازه نيست و بهتر است که از سيرهاي جوان استفاده کنيم. براي تشخيص اينکه آيا سير تازه است يا نه، بايد به نوار سبز رنگي که در وسط حبه سير است، توجه کنيم. همچنين، هميشه سعي کنيد که از سيرهاي اورگانيک، استفاده کنيد.

 

5 –  استفاده از مقادير ناچيز سير

با مصرف يک حبه سير کوچک نمي توان به قدرت واقعي نهفته در سير دست پيدا کرد. سير در صورتي به تقويت سيستم ايمني کمک مي کند که روزانه به ميزان دو تا سه حبه با اندازه متوسط، مصرف شود.

 

6- سير تازه

همانطور که گفته شد، بهترين شکل مصرف سير، استفاده از سير تازه و خام است. اما اگر از طعم سير خامخوشتون نمي آيد، چند حبه سير رو خرد و ريز کرده و به مدت 10 تا 15 دقيقه بگذاريد تا در هواي آزاد باقي بماند. سپس مقداري سس سيب يا هر نوع سس مشابه ديگر رو براي بهبود طعم به سير خرد شده، اضافه کنيد.
یا عضو کانال بدون تبلیغ(معرفی شرکت یا جایی و ...نداریم فقط یاد بگیرید ) کشاورزی و آموزش جامع فضای سبز شده اید ؟

برای ورود روی عکس کیلک کن