کانال تلگرام هایپرتمپ

عملکرد گیاه از طریق تأثیر بر اجرای عملکردی

یک اثر مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد گیاه از طریق تأثیر بر اجرای عملکردی یا فعال شدن مکانیسم‌های بیولوژیکی، به ویژه آنهایی که تداخل با فعل و انفعالات میکروب گیاه خاک دارند می‌باشد.[۲] در مقابل کودهای معمولی و آفت کش‌ها، اثر bioeffectors بر پایه ورودی مستقیم قابل توجهی از مواد مغذی گیاهی معدنی، یا در اشکال معدنی و یا آلی قرار ندارد.

محصولات در حال استفاده:

  • باقی‌مانده‌های میکروبی
  • محصولات مقوی نباتات و تخمیر
  • عصاره‌ای از گیاه و جلبک

Bioeffector-آماده‌سازی (عوامل زیستی) به عنوان محصولات آماده فرموله می‌شود:

  • با هدف تحریک رشد گیاه (زیستی محرک)،
  • با بهبود کسب مواد مغذی گیاه (کودهای زیستی)،
  • برای محافظت از گیاهان از عوامل بیماری زا و آفات (عوامل کنترل بیولوژیک)
  • یا به طور کلی برای پیشبرد بازده برداشت، آنها می‌توانند شامل یک یا چند محرک زیستی به همراه مواد دیگر باشند