میز خدمت رایگان د گرین دات آی آر

گوجه سبز (آلو)


نام علمی: .Prunus   spp

 


مشخصات:

درختی است مرتفع و افراشته دارای شاخه های گسترده و فرم باز. ارتفاع آن به 12-7 متر می رسد. برگها ساده و متناوب و دارای دندانه های بسیار ریز و به رنگ سبز درخشان می باشد. کشت آن در نقاط سرد توصیه نمی شود.

نیازها :

آب و هوای گرم و خشک تابستانی را ترجیح می دهد. سرما را تحمل می کند ولی باید از سرمای بهاری محافظت شود. خاک لومی، شنی و غنی و با زهکش خوب را ترجیح می دهد. خاکهای قلیایی و شور را تحمل نمی کند. در تابش نور مستقیم خوب رشد می کند.

ازدیاد: از طریق کاشت بذر، قلمه، پیوند و خوابانیدن شاخه در بهار امکان پذیر است.