کانال تلگرام هایپرتمپ

گیاهان آبزی

یاهان آبزی زینتی گروهی از گیاهان هستند که علاوه بر شرایط زیست در عمق آب (شیرین یا شور) و یا سطح و حواشی آب، خاصیت زیبایی بصری را نیز دارند. امروزه از این خصایص برخی از گونه‌های این گیاهان جهت زیبا سازی محیط آکواریوم و حوضچه‌های زینتی استفاده می‌گردد. بدین منظور این گونه‌های خاص در برخی کشورها به منظور فروش در بازار، تولید و پرورش می‌یابد.[۱]

گونه‌های مهم گیاهان آبزی زینتی

در جدول زیر نزدیک به ۴۰ مورد از مهم ترین گونه‌های گیاهان آبزی زینتی آورده شده است.

ردیف

نام‌های فارسی

نام انگلیسی

نام علمی

۱

قاشق‌واشیان، قاشق آبی

water plantain

alisma plantago-aquatica

۲

آپونوژتون ماداگاسکاری

Madagascar laceleaf

Aponogeton madagascariensis

۳

ناز باتلاقی

dwarf bacopa

Bacopa monnieri

۴

لانگی فولیا

orchid lily

Barclaya longifolia

۵

بوریای ژاپنی

Japanese rush

Blyxa japonica

۶

کابومبای سبز

Green cabomba

Cabomba caroliniana

۷

چنگال آبی

hornwort

Ceratophyllum demersum

۸

پری آبی

water sprite

Ceratopteris thalictroides

۹

کریپتوکورین

cryptocoryne

Creptocoryne balansae

۱۰

آگریا

pondweed

Egeria densa

۱۱

سنبل آبی معمولی

water hyacinth

Eichhornia crassipes

۱۲

آلودا، علف مرداب

Canadian pondweed

Elodea canadensis

۱۳

دم قاطری

bottle brush

Hippuris vulgaris

۱۴

لادن آبی، قدح مریم

pennywort

Hydrocotyle verticillata

۱۵

برگ سیبی

temple plant

Hygrophila corymbosa

۱۶

عدسک آبی

duckweed

Lemna minor

۱۷

آمبولیای هندی

Indian ambulia

LImnophila indica

۱۸

برگ قرمز

ludwigia

ludwigia repens

۱۹

شبدر آبی چهار پر

pepperwort

Marsilea quadrifolia

۲۰

هزار برگ، پر طاووسی

water milfoil

Ceratophyllum demersum

۲۱

تیزک ریزه

najas

Najas minor

۲۲

ریشه موزی

banana plant

Nymphoides aquatica

۲۳

کاهوی آبی

water lettuce

Pistia stratiotes

۲۴

گوشاب

curly pondweed

Potamogeton crispus

۲۵

آلاله آبی

Crowfoot

Ranunculus trichophyllus

۲۶

ریکسیا

crystalwort

Riccia fluitans

۲۷

روتالا

indian rotala

Rotala indica

۲۸

روپیا

widgeon grass

Ruppia maritima

۲۹

پیکان آبی

arrowhead

Sagittaria trifolia

۳۰

سرخس شناور، سالونیا

salvinia

Salvinia natans

۳۱

کلم آبی

water cabbage

Samolus valerandi

۳۲

سه کنجه خیز، ستاره مرداب

water chestnut

Trapa natans

۳۳

صیاد مرداب، انبانی

bladder wort

Utricularia vulgaris

۳۴

گندمک آبی

straight vallisneria

Vallisneria spiralis

۳۵

علف نواری

dwarf eelgrass

Zostera noltii

۳۷

پر سیاوش

maidenhair

Adiantum capillus-veneris