کانال تلگرام هایپرتمپ

بنه (پسته کوهی)


نام علمی:  Pistacia  atlantica

   

مشخصات:

 

درختی است با تاجی متراکم و تقریباً کروی و به ندرت درختچه ای. برگها خزان کننده و شانه ای با اشکال گوناگون دایره ای، مستطیلی یا سر نیزه ای، رگبرگها غیر مشخص یا به دشواری مشخص هستند. ارتفاع این درخت به 7 متر می رسد.

   

نیازها :

در مناطق کوهستانی با آب و هوای نه چندان سرد می روید. به کم آبی مقاوم است.

ازدیاد :

از طریق کاشت بذر و پیوند امکان پذیر است.